Για την πλοήγηση


Αποχέτευση


Η επιχείρηση που διατηρεί ο κ. Φλούμης στη Νίκαια αναλαμβάνει με επιτυχία εγκαταστάσεις αποχετεύσεων σε κατακόρυφα και οριζόντια δίκτυα, καθώς και σε υπόγειους κεντρικούς αγωγούς, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

Βασισμένος στην πείρα του, ο υδραυλικός αποκαθιστά κάθε σχετική βλάβη, ενώ εγγυάται άριστα αποτελέσματα, με διάρκεια και αντοχή.

Πιο αναλυτικά, ασχολείται με τα εξής: